logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Realizacja w 2024 r. „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”W ramach realizacji uchwalonego przez Radę Miasta Bydgoszczy „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych”, w bieżącym roku zaplanowano utwardzanie ponad 30 ulic. Na powyższy cel przeznaczone zostanie około 23 mln zł, poza tym wykorzystane zostaną  pozyskane wcześniej środki
z funduszy zewnętrznych.

Realizacja programu jest zgodna z celem operacyjnym realizowanej strategii rozwoju:  
V.1.1. „Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe”

Więcej na stronie ZDMIKP.