logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacja o konsultacjach programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi - WPIS ARCHIWALNYOd 27 września do 18 października 2021 r. potrwają konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie bydgoskich konsultacji: https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/2021/09/jaki-program-wspopracy-miasta.html

Realizacja programu jest zgodna z celem kierunkowym II.2. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Otwarci i zaangażowani mieszkańcy” oraz celem operacyjnym II.2.1. „Silne i aktywne organizacje społeczne”.