logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Park Kulturowy Stare Miasto - WPIS ARCHIWALNYTrwają prace nad utworzeniem w Bydgoszczy Parku Kulturowego Stare Miasto. Jest to jedna z form ochrony zabytków zlokalizowanych w najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Dnia 24 lutego 2021 r. Rada Miasta Bydgoszczy skierowała projekt uchwały do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokument zawiera szereg wytycznych i ograniczeń, których celem jest poprawa estetyki i uporządkowanie przestrzeni miejskich.
Podejmowane działania wpisują się w cel operacyjny nr IV.1.1. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy, tj. „Ład przestrzenny” oraz w kierunek działań związany z wypracowaniem zasad i standardów zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Projekt uchwały.