logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Centrum Seniorów „Dworcowa 3”6 grudnia 2023r. Bydgoskie Centrum Seniorów zainaugurowało działalność przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

Celem istnienia Centrum Seniorów jest wspieranie i propagowanie aktywności senioralnej. W ramach Centrum seniorzy będą mieli dostęp do sali konferencyjnej, sali szkoleniowej oraz sprzętu multimedialnego. Centrum będzie również wspierać aktywności bydgoskich organizacji pozarządowych, poprzez udostępnianie zasobów, doradztwo, udzielanie informacji, promocję działań organizacji, wspieranie relacji międzypokoleniowych, działania na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu oraz integrację społeczności lokalnej. Można tu będzie otrzymać Bydgoską Kartę Seniora 60+ oraz Bydgoską Kopertę Życia. W centrum znajduje się też lokal gastronomiczny.

Więcej na stronie:

https://bcopw.pl/aktualnosci/tresc/news/zarezerwuj-sale-w-centrum-seniorow-dworcowa-3/

Powyższe działania wpisują się w następujące cele strategii rozwoju Bydgoszczy:
II.2. Otwarci i zaangażowani mieszkańcy
III.1. Aktywny i zdrowy styl życia