logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

„Program Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030” w przygotowaniu - WPIS ARCHIWALNYWraz z końcem 2020 roku przestała obowiązywać uchwalona w 2013 roku „Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”. W związku z tym jesienią ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem kolejnej edycji dokumentu, tym razem na lata 2021-2030. Będzie miał on postać programu, będącego jednocześnie dokumentem wdrożeniowym strategii rozwoju Bydgoszczy w obszarze edukacji.
Obecnie trwa etap obejmujący diagnozę stanu systemu edukacji w Bydgoszczy, a także sformułowanie wstępnych rekomendacji możliwych działań oraz wskazanie priorytetowych kierunków programu. Przyjęcie programu planowane jest na marzec br.