logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Przedsięwzięcia proekologiczne - WPIS ARCHIWALNYPod koniec wakacji ruszą prace budowlane w ramach Bydgoskiego Programu Termomodernizacji – Ekoszkoła i ekoprzedszkole.

Program składa się z dwóch filarów – pierwszy to filar inwestycyjny dotyczący termomodernizacji budynków oświatowych, drugi to edukacja ekologiczna. W poprzedniej perspektywie unijnej dokonano kompleksowej termomodernizacji w 28 budynkach oświaty, obecnie planuje się modernizację kolejnych 75 budynków. W pierwszej kolejności będą modernizowane budynki, w których według przeprowadzonego audytu energetycznego zaoszczędzić można najwięcej energii. W zakres tych inwestycji wchodzą m.in.: kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu, a także wymiana instalacji cieplnych.
Powyższe przedsięwzięcie wpisuje się w cel kierunkowy IV.1 przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska”.