logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

W Bydgoszczy odbędzie się World Canals Conference 2024W dniach 24-26 czerwca 2024 r. w Bydgoszczy odbędzie się World Canals Conference 2024 - Światowa Konferencja Kanałów -  podczas której uczestnicy z całego świata będą dyskutować na temat turystyki wodnej i żeglugi śródlądowej, a po wykładach wezmą udział w wycieczkach, podczas których poznają m.in. Kanał Bydgoski, Brdyujście, Stary Fordon, także Dolinę Dolnej Wisły.

World Canals Conference 2024 jest okazją do wymiany poglądów i poznania rozwiązań stosowanych w innych krajach w zakresie dróg wodnych.  Przedmiotem dyskusji będzie m.in. zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz osadzenie ich w kontekście międzynarodowym. Część konferencji będzie poświęcona planom rozwoju śródlądowych dróg wodnych w warunkach wyzwań ekologicznych i gospodarczych XXI wieku.

Powyższe wydarzenie z zakresu turystyki biznesowej wpisuje się w przyjęty cel operacyjny Strategii Rozwoju Bydgoszczy:
VI.1.4. Miasto atrakcyjne turystycznie

Więcej informacji na stronie:
https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/entuzjasci-zeglugi-srodladowej-spotkaja-sie-w-byd/
https://wcc2024bydgoszcz.pl/