logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Konsultacje społeczne dotyczące "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031"Opracowany został "Program Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku". Dokument ten wyznacza kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami miasta. Jego treść poddawana jest konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Swoją opinią można podzielić się na stronie http://www.bydgoszcz.pl/program do 28 czerwca 2024 r.
Z konsultowanym dokumentem można zapoznać się tutaj:  "Program Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku".

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w środę, 26 czerwca, w godz. 16:00 - 19:30 w Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3.