logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoskie Granty OświatoweW dniu 15 kwietnia 2024 r. podczas uroczystej gali w Pałacu Młodzieży Prezydent Miasta przyznał 64 placówkom Bydgoskie Granty Oświatowe w kwocie 489 050 zł na realizację 128 projektów integrujących dzieci i młodzież w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz rekreacji, w tym 14 projektów posiadających tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej. Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) stanowią formę wsparcia finansowego dla inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Przyznawane w drodze konkursu na dany rok kalendarzowy, przeznaczone mogą być na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży ponadstandardowych projektów edukacyjnych oraz animacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym, rekreacyjnym i integracyjnym. Działania podejmowane w celu zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poszerzają i urozmaicają ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych, stanowiąc propozycję zagospodarowania czasu wolnego oraz płaszczyznę rozwijania pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży.
W 2024 r. aż 49 przedsięwzięć to inicjatywy nowe. Spośród wszystkich projektów 9 realizowanych będzie na szczeblu międzynarodowym, a 18 na szczeblu ogólnopolskim.
Powyższe działania wpisują się w przyjęte cele operacyjne Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

  • II.1.1.  Wysoki poziom edukacji na wszystkich etapach kształcenia
  • II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia mieszkańców


Więcej informacji na stronach:

https://bydgoszczinformuje.pl

https://www.bydgoszcz.pl