logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

V. Nowoczesny transport i komunikacjaW obszarze V. Nowoczesny transport i komunikacja wyznaczono 2 cele kierunkowe zawierające 3 cele operacyjne:

V.1. ZRÓWNOWAŻONY I SPÓJNY SYSTEM TRANSPORTOWY.
       V.1.1. Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe.  
       V.1.2. Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa bydgoskiego obszaru funkcjonalnego.
V.2. E-DOSTĘPNOŚĆ.
       V.2.1. Powszechność dostępu do infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej.

Zaproponowane w tym obszarze interwencje skupiają się na stworzeniu warunków dla sprawnego przemieszczania się w mieście i jego obszarze funkcjonalnym opartego o nowoczesne, ekologiczne systemy transportowe. Proponowane rozwiązania komunikacyjne zachęcać będą do ograniczenia indywidualnej komunikacji samochodowej.
Niezwykle istotne, dla rozwoju gospodarczego miasta będzie dobre skomunikowanie Bydgoszczy z innymi ośrodkami gospodarczymi w kraju i za granicą poprzez rozwój wszystkich systemów transportowych: kolejowego, drogowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej.
Sprostanie wyzwaniom globalnej gospodarki wymagać będzie również rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej.
                                                                                                                                               Więcej szczegółów