logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

I. Sprawne i efektywne zarządzanie miastemW obszarze I. Sprawne i efektywne zarządzanie miastem wyznaczono 2 cele kierunkowe oraz 5 celów operacyjnych:

I.1. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.
      I.1.1. Powszechność udziału mieszkańców w wyborach różnych szczebli.
      I.1.2. Aktywny udział mieszkańców w decyzjach dotyczących funkcjonowania miasta.
I.2. MIASTO SPRAWNIE ZARZĄDZANE.
      I.2.1.Wysoka jakość usług publicznych opartych na kapitale ludzkim i nowoczesnych technologiach.
      I.2.2. Mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego.
      I.2.3. Bydgoszcz znaczącym krajowym i europejskim ośrodkiem metropolitalnym.

Przyjęte w tym obszarze cele wyrażają wolę wspierania działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności mieszkańców i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w rozwój Bydgoszczy. Miasto będzie podnosiło jakość usług publicznych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz zapewnienie kompetentnej i przyjaznej obsługi interesantów. Wpłynie to pozytywnie na komunikację i współpracę pomiędzy mieszkańcami i administracją oraz wzajemne zaufanie. Natomiast poprzez zintensyfikowanie powiązań funkcjonalnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz zwiększenie integracji potencjałów poszczególnych gmin, wzrośnie znaczenie naszego regionu,
a Bydgoszcz będzie stanowiła ważne ogniwo sieci polskich i europejskich metropolii.
                                                                                                                                        Więcej szczegółów