logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

IV. Zdrowe i bezpieczne środowiskoW obszarze IV. Zdrowe i bezpieczne środowisko wyznaczono 1 cel kierunkowy zawierający 4 cele operacyjne:

IV.1. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA.
        IV.1.1. Ład przestrzenny.
        IV.1.2. Przywracanie i utrzymywanie standardów jakości środowiska.
        IV.1.3. Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu.
        IV.1.4. Wysoki poziom prośrodowiskowych zachowań społeczności bydgoskiej.

Istotą podejmowanych w tym obszarze działań jest poprawa stanu środowiska,
w którym żyją bydgoszczanie. Projekty służące osiągnięciu standardów jakości środowiska we wszystkich obszarach oraz zrównoważone wykorzystywanie zasobów, a także uwzględnianie prośrodowiskowych zasad przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni stanowią niezbędne warunki dla skutecznej ochrony klimatu i adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Osiągnięcie tych założeń nie będzie możliwe bez podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiany niekorzystnych dla środowiska zachowań i nawyków.
                                                                                                                                               Więcej szczegółów