logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

VI. Nowoczesna gospodarkaW obszarze VI. Nowoczesna gospodarka wyznaczono 2 cele kierunkowe zawierające 6 celów operacyjnych:

VI.1. KONKURENCYJNA GOSPODARKA.
        VI.1.1. Atrakcyjne miejsca pracy.
        VI.1.2. Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
        VI.1.3. Rozwój sieci współpracy na rzecz rozwoju gospodarki obszaru metropolitalnego.
        VI.1.4. Miasto atrakcyjne turystycznie.
VI.2. SILNY OŚRODEK NAUKOWY – BADANIA NAUKOWE, TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI.
        VI.2.1. Wysoki status bydgoskich uczelni.
        VI.2.2. Efektywna współpraca nauki, biznesu i samorządu.

Nowoczesna gospodarka stanowi bazę dla wzrostu zamożności i dobrobytu mieszkańców Bydgoszczy. Przyjęte dla tego obszaru cele podkreślają istotne dla podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki warunki, takie jak wzrost współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorcami działającymi na całym obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wsparcie przez Miasto inicjatyw klastrowych czy promocja Bydgoszczy i lokalnych przedsiębiorców na międzynarodowym rynku. Szansą dla zwiększenia innowacyjności gospodarki jest wzrost powiązań między biznesem a środowiskiem naukowym, szczególnie w prowadzeniu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników. Wysoki poziom szkół wyższych, zapewniający stały dopływ specjalistów w dziedzinach ważnych dla bydgoskich firm, organizacji, a także jednostek samorządowych dziedzinach to priorytet nie tylko dla obszaru nowoczesna gospodarka, ale dla przyszłości całej Bydgoszczy.
                                                                                                                                               Więcej szczegółów