logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Decydujmy razem o rozwoju Bydgoszczy!Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”, które odbędą się w okresie od 25 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Wydarzenie ma zasięg ogólnomiejski i każdy może wziąć w nim udział.

W dniu 8 listopada 2019 r. Prezydent Bydgoszczy p. Rafał Bruski podpisał
Zarządzenie Nr 692/2019 (po kliknięciu pojawi się zarządzenie.pdf) w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju Bydgoszczy. W dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Bydgoszczy w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania swoich wniosków, uwag
za pomocą:

1.    Ankiety:
•    dostępnej w formie elektronicznej
    do wypełnienia on-line (do wstawienia link do ankiety)
    do pobrania (do wstawienia .doc) i przesłania na adres e-mail: strategia@um.bydgoszcz.pl lub wzr@um.bydgoszcz.pl.

•    dostępnej w formie papierowej
    do pobrania (do wstawienia .pdf)
    przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 209 czynnym w godzinach pracy Urzędu (również w sekretariacie Wydziału, pok. 206).

Zwrot ankiet papierowych:
•    urny zlokalizowane na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy:

  • portiernie: przy ul. Jezuickiej 1, ul. Grudziądzkiej 9-15 i ul. Wojska Polskiego 65,
  • filia w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1,
  • filia przy ul. E. Gierczak 6,
  • Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5;

•    punkt konsultacyjny (pok. 209) oraz sekretariat (pok. 206) Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz,
•    przesłanie na adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju,
ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz.
2.    Dyżury konsultacyjne w:
•    punkcie konsultacyjnym przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. C pok. 209
w godzinach pracy Urzędu Miasta,
•    siedzibach Rad Osiedli (harmonogram), po kliknięciu pojawi się harmonogram dyżurów RO
•    na bydgoskich uczelniach (harmonogram), po kliknięciu pojawi się harmonogram dyżurów na uczelniach
•    Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
w czwartki w godzinach 12:00-14:00.


Istnieje również możliwość zgłoszenia uwag i wniosków w innej formie wysyłając je na adres e-mail: strategia@um.bydgoszcz.pl lub wzr@um.bydgoszcz.pl.

Informacje o trwających konsultacjach dostępne są także na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!


Do pobrania:
Projekt dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” (.pdf)
Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy (.pdf)
Ankieta konsultacyjna (.doc, .pdf)