logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Decydujmy razem o rozwoju Bydgoszczy!Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”, które odbędą się w okresie od 25 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu dokumentu

Wydarzenie ma zasięg ogólnomiejski i każdy może wziąć w nim udział.

W dniu 8 listopada 2019 r. Prezydent Bydgoszczy p. Rafał Bruski podpisał Zarządzenie Nr 692/2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju Bydgoszczy. W dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Bydgoszczy w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania swoich wniosków, uwag za pomocą:

1.    Ankiety:
a)    dostępnej do 15 stycznia 2020 r. w formie elektronicznej

b)    dostępnej do 15 stycznia 2020 r. w formie papierowej

  • do pobrania (.pdf)
  • przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 209 czynnym w godzinach pracy Urzędu (również w sekretariacie Wydziału, pok. 206).

Zwrot ankiet papierowych:
a)    urny zlokalizowane na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy:

  • portiernie: przy ul. Jezuickiej 1, ul. Grudziądzkiej 9-15 i ul. Wojska Polskiego 65,
  • filia w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1,
  • filia przy ul. E. Gierczak 6,
  • Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5;

b)    punkt konsultacyjny (pok. 209) oraz sekretariat (pok. 206) Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka
      9-15, bud. C, 85-102 Bydgoszcz,
c)    przesłanie na adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz.

2.    Dyżury konsultacyjne w:
a)    punkcie konsultacyjnym przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. C pok. 209 w godzinach pracy Urzędu Miasta,
b)    siedzibach Rad Osiedli (harmonogram),
c)    na bydgoskich uczelniach (harmonogram),
d)    Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czwartki w godzinach 12:00-14:00.


Istnieje również możliwość zgłoszenia uwag i wniosków w innej formie wysyłając je na adres e-mail: strategia@um.bydgoszcz.pl lub wzr@um.bydgoszcz.pl.

Informacje o trwających konsultacjach dostępne są także na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!


Do pobrania:

  1. Projekt dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” (.pdf)
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy (.pdf)
  3. Ankieta konsultacyjna (.doc, .pdf, wersja internetowa)
  4. Plakat