logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

III. Przyjazne warunki życiaW obszarze III. Przyjazne warunki życia wyznaczono 3 cele kierunkowe i 8 celów operacyjnych:

III.1. AKTYWNY I ZDROWY STYL ŻYCIA.
        III.1.1. Zintegrowana opieka zdrowotna.
        III.1.2. Bogata oferta sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności mieszkańców.
        III.1.3. Szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.
III.2. PRZYJAZNE WARUNKI ZAMIESZKANIA.
        III.2.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
        III.2.2. Dobry standard budynków mieszkalnych.
        III.2.3. Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej.
III.3. MIASTO WRAŻLIWE SPOŁECZNIE.
        III.3.1. Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
        III.3.2. Wspieranie aktywizacji zawodowej.

W ramach trzeciego obszaru podkreślono znaczenie zdrowego stylu życia i aktywności mieszkańców
w różnych jej wymiarach. Wysoka jakość usług publicznych z zakresu opieki medycznej i promocji prozdrowotnych zachowań, wielość propozycji sportowych i rekreacyjnych będą zachęcać mieszkańców do aktywności, spędzania czasu między ludźmi w różnych przestrzeniach miejskich. Bogata oferta artystyczna i rozrywkowa, pobudzająca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i włączająca mieszkańców w tworzenie swoistej kultury miasta, będzie wpływać dodatkowo na integrację międzyludzką i uwrażliwiać na innych ludzi i otaczający nas świat. Miasto będzie rozwijało instytucjonalne i społeczne wsparcie dla osób potrzebujących pomocy i ich opiekunów oraz wspomagało ich aktywność, także na rynku pracy.
Aby zapewnić dobre warunki życia bydgoszczan, Miasto będzie dbało o zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępność różnorodnej oferty mieszkaniowej, dostosowanej do potrzeb oraz możliwości finansowych bydgoszczan. Wzrostowi aktywności mieszkańców będzie sprzyjać dobrze rozwinięta infrastruktura na wszystkich osiedlach, dostosowana do potrzeb mieszkańców w każdym wieku.
                                                                                                                                               Więcej szczegółów