logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Poniżej prezentujemy obowiązujące programy przypisane do poszczególnych obszarów Strategii:

OBSZAR II. AKTYWNI, OTWARCI I KOMPETENTNI OBYWATELEOBSZAR VI. NOWOCZESNA GOSPODARKA