logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Najważniejsze dokumentyBydgoszcz 2030. Strategia rozwoju (wersja polska .pdf)

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju (wersja angielska .pdf)

Zarządzenie nr 450/2020 PMB z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wdrażania i monitorowania dokumentu pn. "Bydgoszcz 2030. Strategi rozwoju"

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/603/20 z dnia 27 maja 2020 roku.

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju – przyjęty dokument

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju – projekt złożony pod obrady Rady Miasta Bydgoszcz

Projekt SRB marzec 2020 – dokument strategii po konsultacjach

Raport z konsultacji Strategii rozwoju wraz z załącznikami

Projekt dokumentu Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju – dokument do konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 692/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju Bydgoszczy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Bydgoszczy  - wersja z dnia 8 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 722/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Raport z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy - sierpień 2018

Zarządzenie Nr 544/2017Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 497/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Uchwała Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie "Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku"

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku