logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Współpraca metropolitalnaW ramach współpracy metropolitalnej z sąsiednimi gminami w Mieście honorowane są Metropolitalne Karty Uczniowskie oraz Malucha, które uprawniają
do tańszych biletów okresowych. Do tej pory Bydgoszcz zawarła porozumienia w tym zakresie z Białymi Błotami, Dąbrową Chełmińska, Dobrczem, Nową Wsią Wielką i Osielskiem. W marcu 2021 r. dostęp do atrakcyjnych taryf w bydgoskiej komunikacji miejskiej, na mocy zawartego porozumienia, uzyskały również dzieci i młodzież z gminy Sicienko. Koszty udzielonych ulg dla swoich mieszkańców ponoszą poszczególne gminy.
Podejmowane działania wpisują się w cel operacyjny przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego” oraz w kierunek działań na rzecz integracji funkcjonalnej i instytucjonalnej bydgoskiego obszaru funkcjonalnego.