logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Strategia Rozwoju Bydgoszczy uchwalona!Strategia Rozwoju Bydgoszczy uchwalona! Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w prace nad dokumentem.

Dziękujemy Państwu za czas poświęcony   sprawom Miasta, ogromne zaangażowanie, wielogodzinne merytoryczne dyskusje, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także budowanie życzliwej atmosfery wspólnej pracy.

Każdy głos w dyskusji był dla nas cenny.