logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Dyskusja nad propozycją projektu aktualizowanej strategii rozwoju BydgoszczyW dniu 15 maja 2019 r. odbyło się kolejne, tym razem wspólne, spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko zorganizowane w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 r.

Podczas spotkania podsumowano przebieg dotychczasowych prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy oraz omówiono planowane dalsze działania w odniesieniu do projektu zmian legislacyjnych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. Przede wszystkim dyskutowano nad projektem dokumentu.Materiały ze spotkania:
Prezentacja
Projekt dokumentu
Notatka ze spotkania