logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

„Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” na XXIV Sesji Rady Miasta BydgoszczyW dniu 27 maja 2020 r. podczas XXIV Sesji Rady Miasta Bydgoszczy pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania i będzie dostępna pod adresem www.bydgoszcz.pl.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” stanowi 10 punkt porządku obrad. Rozpoczęcie sesji o godzinie 9:00.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”