logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z aktualizacją Strategii:Aktualizacja Strategii Rozwoju przebiega z udziałem Mieszkańców Miasta.

MINIONE WYDARZENIA:

5 października - 9 listopada - badania ankietowe na temat przyszłości Miasta.

9 października 2017 r. godz. 17-20, MCK ul. Marcinkowskiego 12-14 - Konferencja otwierająca „DECYDUJMY RAZEM. BYDGOSZCZ 2030 – strategia 2.0”. 

23 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
26 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
30 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
6 listopada 2017 r.      godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
7 listopada 2017 r.      godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
9 listopada 2017 r.      godz. 17-20, Ratusz, Sala Sesyjna, ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy
18 grudnia 2017 r.      I spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
01 marca 2018 r.        II spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
07 marca 2018 r.         kontynuacja II spotkania Zespołu Roboczego Społeczeństwo. 
18 czerwca - 03 lipca 2018 r.        Konsultacje z mieszkańcami na osiedlach
07 stycznia – 09 stycznia 2019 r.  III spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka,      
                                                       Środowisko