logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z aktualizacją Strategii:Aktualizacja Strategii Rozwoju przebiega z udziałem Mieszkańców Miasta.

MINIONE WYDARZENIA:

5 października - 9 listopada - badania ankietowe na temat przyszłości Miasta.

9 października 2017 r. godz. 17-20, MCK ul. Marcinkowskiego 12-14 - Konferencja otwierająca „DECYDUJMY RAZEM. BYDGOSZCZ 2030 – strategia 2.0”. 

23 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
26 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
30 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
6 listopada 2017 r.      godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
7 listopada 2017 r.      godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
9 listopada 2017 r.      godz. 17-20, Ratusz, Sala Sesyjna, ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy
18 grudnia 2017 r.      I spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
01 marca 2018 r.        II spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
07 marca 2018 r.        kontynuacja II spotkania Zespołu Roboczego Społeczeństwo. 
18 czerwca - 03 lipca 2018 r.        Konsultacje z mieszkańcami na osiedlach
07 stycznia – 09 stycznia 2019 r.  III spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka,      
                                                       Środowisko
15 maja 2019 r.           IV wspólne spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
26 czerwca 2019 r.      przedstawienie informacji nt. prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy na sesji Rady Miasta
02 września 2019 r.     V wspólne spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko