logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z aktualizacją Strategii:Tzw. "kamienie milowe" procesu aktualizacji:

grudzień 2017 r.          Opracowanie wizji - odpowiedź na pytanie: Jakim miastem ma być Bydgoszcz w 2030 roku?
luty 2018 r.                 Opracowanie diagnozy strategicznej.
kwiecień 2018 r.         Wyznaczenie celów strategicznych.
kwiecień 2018 r.         Określenie zasad wdrażania, monitoringu i ewaluacji.
maj 2018 r.                 Projekt dokumentu.
sierpień 2018 r.          Zakończenie konsultacji.
wrzesień 2018 r.         Uchwalenie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Aktualizacja Strategii Rozwoju będzie przebiegała z udziałem Mieszkańców Miasta.

MINIONE WYDARZENIA:

5 października - 9 listopada - badania ankietowe na temat przyszłości Miasta.

9 października 2017 r. godz. 17-20, MCK ul. Marcinkowskiego 12-14 - Konferencja otwierająca „DECYDUJMY RAZEM. BYDGOSZCZ 2030 – strategia 2.0”. 

23 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
26 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
30 październik 2017 r. godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
6 listopada 2017 r.      godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
7 listopada 2017 r.      godz. 17-20, sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy
9 listopada 2017 r.      godz. 17-20, Ratusz, Sala Sesyjna, ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy
18 grudnia 2017 r.      I spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
01 marca 2018 r.        II spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko
7 marca 2018 r.          kontynuacja II spotkania Zespołu Roboczego Społeczeństwo.