logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

W dniach od 23 października do 9 listopada 2017 r. odbył się cykl sześciu debat strategicznych.Debaty miały na celu określenie przez mieszkańców miasta i osoby związane z miastem ich wizji Bydgoszczy w 2030 roku. Poniżej prezentujemy materiały z poszczególnych debat tematycznych.

23.10.2017 r. – Debata pn. „Młodzież”
Więcej

26.10.2017 r. – Debata pn. „Seniorzy”
Więcej

30.10.2017 r. – Debata pn. „Twórczość”
Więcej

06.11.2017 r. – Debata pn. „Gospodarka i szkolnictwo wyższe”
Więcej

07.11.2017 r. – Debata pn. „Aktywność społeczna”
Więcej

09.11.2017 r. – Debata pn. „Przyjazna przestrzeń i komunikacja”
Więcej

Poniżej zamieszczamy także zbiorcze zestawienie głosów mieszkańców podczas wszystkich debat oraz raport z debat:

Materiał z sześciu debat do pobrania w formie jednego pliku

Raport z debat.