logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

W ramach prac nad aktualizacją Strategii pytaliśmy mieszkańców o różne aspekty związane z kierunkami rozwoju Bydgoszczy.W tym celu przeprowadzone zostały dwa badania ankietowe, które dotyczyły:
  • przyszłego kształtu miasta w najważniejszych dziedzinach życia – trwające w terminie od 5 października do 9 listopada 2017 r.
  • priorytetów rozwojowych – przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2018 r.

Łącznie zebraliśmy blisko 1,5 tys. formularzy. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do wypracowania kierunków rozwoju miasta oraz wybranych elementów aktualizowanego dokumentu.

Poniżej prezentujemy raporty z badań:
Raport z badania nr 1
Raport z badania nr 2

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprawy Bydgoszczy za udział
w badaniach.