logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

W dniach od 5 października do 9 listopada 2017 r. wśród Bydgoszczan oraz osób związanych z miastem zostało przeprowadzone badanie ankietowe.Miało ono na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu Bydgoszczy.

Formularz ankiety zawierał otwarte pytania dotyczące warunków, jakie musi spełniać Bydgoszcz, aby stać się idealnym miejscem:

  • do odpoczynku i rekreacji,
  • kultury i rozrywki,
  • pod względem bezpieczeństwa,
  • dla młodych i seniorów,
  • pod względem lokalnej społeczności.

Ponadto Bydgoszczanie mogli się wypowiedzieć nt. preferowanych środków transportu, a także tego, za co Bydgoszcz można cenić i na czym oprzeć inwestycje, a co należy w niej zmienić. Łącznie kompletnych ankiet otrzymaliśmy 1263. Największą liczbę ankiet wypełnili mieszkańcy miasta, ale głos zabrały również osoby związane
z Bydgoszczą: ok. 130 ankiet pochodziło od mieszkańców obszaru funkcjonalnego, zaś ponad 20 od mieszkańców innych gmin. 
Raport z badania (hiperłącze do pliku PDF).

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprawy Bydgoszczy za rozpowszechnianie informacji o ankietach wśród Mieszkańców, a przede wszystkim za ich wypełnienie.