logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

RADNI NOWEJ KADENCJI RADY MIASTA DYSKUTOWALI NT. AKTUALIZOWANEJ STRATEGIIW dniu 30 stycznia 2019 r. podczas kolejnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, podsumowany został przebieg dotychczasowych prac nad aktualizacją Strategii.

Zaprezentowane zostały propozycje wypracowanych już elementów i zapisów aktualizowanego dokumentu oraz harmonogram dalszych prac. Uwagi i spostrzeżenia zgłoszone podczas dyskusji posłużą do dalszych prac nad kierunkami rozwoju miasta.
Koordynator procesu aktualizacji Strategii, p. Maria Wasiak, zaprosiła Radnych do aktywnego włączenia się w działania związane z przygotowaniem nowego dokumentu.